Grafstenen gemeente Apeldoorn

Grafstenen gemeente Apeldoorn

Bent u op zoek naar een mooie grafsteen en woont u in de gemeente Apeldoorn ? Dan bent u bij Koninklijke Hesselink B.V. aan het goede adres. Wij plaatsen al sinds het begin van ons bestaan grafstenen in de gemeente Apeldoorn waardoor we volledig op de hoogte zijn van de bestaande regelgeving.

Apeldoorn is een gemeente op de Veluwe in de Nederlandse provincie Gelderland. De hoofdplaats van de gemeente is de gelijknamige stad. Apeldoorn staat met een oppervlakte van 341,15 km² op de vijftiende plek van grootste gemeentes van Nederland.

Op 1 januari 1812 werden Loenen en Beekbergen als twee zelfstandige gemeentes afgesplitst van Apeldoorn. Op 1 januari 1818 werden de gemeentes alweer opgeheven en met Apeldoorn herenigd.

Een groot deel van het landelijke gebied van Apeldoorn kenmerkt zich door veel natuur. Het gehele westen van de gemeente is onderdeel van de oostflank van de Veluwe, met op de stuwwallen gelegen bossen en heidevelden. De hoogste heuvel in de gemeente is de Torenberg, met 107,1 meter.[1]

Bron: Wikipedia

 

De volgende plaatsen en buurtschappen zijn te vinden in de gemeente Apeldoorn;

Apeldoorn, Beekbergen, Hoenderloo, Hoog Soeren, Klarenbeek, Lieren, Loenen, Oosterhuizen, Uddel, Ugchelen, Assel, Beemte-Broekland, De Haere, De Kar, De Krim, Deelen, Engeland, Gerritsfles, Groenendaal, Hoog Buurlo, Jonas, Meerveld, Nieuw Milligen, Radio Kootwijk, Veldhuizen, Wenum-Wiesel, Woeste Hoeve en Zilven

 

Over Koninklijke Hesselink

Koninklijke Hesselink BV heeft jarenlange ervaring op het gebied van grafmonumenten. Het bedrijf is vernoemd naar de grondlegger van het bedrijf, Marinus J. Hesselink. Na het verkrijgen van een Koninklijke onderscheiding in 2009 ging zij verder onder de naam Koninklijke Hesselink BV.

In 1908 ontstaan vanuit een werkplaats, volgt een uitbreiding in 1953 en sinds 1999 is het pand op industrieterrein de Mars in gebruik genomen. Vanuit hier wordt er dagelijks professioneel advies gegeven en is het mogelijk inspiratie op te doen in de in 2020 vernieuwde showroom.

Ons doel is het leveren van kwalitatief hoogwaardige producten tegen een zo gunstig mogelijke prijs. Kernwaarden die bij ons altijd voorop staan zijn een ongedwongen houding, een bovengemiddelde kennis van onze producten en het handhaven van ambachtelijke bewerking van natuursteen. Niet te vergeten zijn de uitstekende garantieregelingen en ruime keus aan grafmonumenten.

Bekijk ons aanbod Neem contact op

Kwaliteit en service

Ondanks de verregaande mechanisatie blijft bij het vervaardigen van grafstenen het echte oude handwerk altijd een belangrijke plaats innemen binnen het bedrijf. Doordat wij beschikken over geschoolde vakmensen, die ook het handwerk nog voor 100% beheersen, kunnen opdrachten waar hamer en beitel aan te pas komen, perfect worden uitgevoerd.

Dat alleen het beste materiaal goed genoeg is luidt de vaste stelregel van Koninklijke Hesselink BV. Om verzekerd te zijn van de allerhoogste kwaliteit worden alle materialen door ons in de diverse steengroeven gecontroleerd op o.a. conditie en kleur.

Bekijk de showroom

Begraafplaatsen in Apeldoorn

Begraafplaats Soerenseweg Apeldoorn
Begraafplaats Heidehof Apeldoorn
Natuur begraafplaats Westerwolde ( Assel - Hoog Soeren )
Algemene begraafplaats Wenum-Wiesel Apeldoorn
Joodse begraafplaats Apeldoorn
Rooms Katholieke begraafplaats Haagwinde Apeldoorn
Rooms katholieke begraafplaats Apeldoorn Arnhemseweg
Rooms katholieke begraafplaats Apeldoorn Oude Beekbergerweg

Begraafplaats Soerenseweg Apeldoorn

De begraafplaats Soerenseweg is rond 1900 aangelegd. De begraafplaats ligt nabij het centrum van Apeldoorn. De begraafplaats is een rijksmonument. Het heeft veel bijzondere grafmonumenten. De gemeente Apeldoorn gaat opnieuw graven uitgeven op de begraafplaats Soerenseweg in Apeldoorn. Het gaat hierbij om een beperkt aantal derde klasse graven.

Soerenseweg 71, 7314 JE Apeldoorn

Bezoek de website

Begraafplaats Heidehof Apeldoorn

Heidehof is de grootste begraafplaats van Apeldoorn. De begraafplaats ligt in Ugchelen, ten zuidwesten van Apeldoorn. Het nieuwe gedeelte heeft strakke vormen, waarbij open ruimten en besloten binnentuinen elkaar afwisselen. Het oudste gedeelte dateert uit 1940 en is aangelegd in landschapsstijl, met paden die door het bos slingeren. Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Begraafplaats_Heidehof

Engelanderholt 97, 7339 BX Ugchelen

Bezoek de website

Natuur begraafplaats Westerwolde ( Assel - Hoog Soeren )

Een natuurbegraafplaats is een begraafplaats waar de graven in de natuur liggen. Op een reguliere begraafplaats liggen graven in rechte rijen langs verharde paden. Op een natuurbegraafplaats liggen graven in schijnbare willekeur op mooie plaatsen verspreid over het gebied. Tussen de graven is meer ruimte, er zijn geen hekken of afrasteringen en ook geen speciaal vervaar-digde grafstenen. Graven worden veelal gemarkeerd met zwerfkeien of kleine houten bordjes. Achterliggende gedachte bij een natuurbegraafplaats is: wat uit de natuur komt, gaat terug naar de natuur. Ten zuiden van Assel ligt, op landgoed Westerwolde, Natuurbegraafplaats Westerwolde (Alverschotenseweg 24). Dit was de eerste natuurbegraafplaats in Nederland. In 1944 gaf de burgemeester van Apeldoorn aan de familie Westerwoudt, die op Assel 330 hectare grond in bezit had, toestemming om de gronden naast de in 1941 gebouwde Heilige-Geestkapel te gebruiken als familiebegraafplaats. De vader van de huidige eigenaren stelde rond 1955 de begraafplaats open voor niet-familieleden en realiseerde ook de kleine camping iets verderop. Tegenwoordig beheren drie kleinzonen van de oprichter het landgoed met begraafplaats en camping. Er vinden jaarlijks ca. 50 begravingen plaats. Vandaag de dag liggen er in totaal ca. 2.000 graven. De familiebegraafplaats ligt apart van de natuurbegraafplaats en is geheel ommuurd. Hier liggen 5 leden van de familie Westerwoudt begraven. De RK Heilige-Geestkapel aan de Alverschotenseweg 50 dateert uit 1941 en is ontworpen door de Apeldoornse architect J.G.A. van Dongen. De kapel biedt plaats aan honderd mensen. Op een gedenksteen staat een Latijnse tekst die in oud-Nederlands vertaald luidt: “Het hart vol druks, heeft piëteit in oorlogsstorm mij God gewijd, afbiddend blijder tijden keer en vreed’ge vreugde van weleer.” Nog elke zondag wordt de kapel gebruikt voor diensten voor gelovigen uit de omgeving en voor de mensen die hier hun familie en bekenden hebben begraven. Ook wordt de kapel verhuurd voor rouw- en trouwdiensten en concerten. Zie verder bij Geschiedenis.

Alverschotenseweg 50 , 7346 AL Hoog Soeren

Bezoek de website

Algemene begraafplaats Wenum-Wiesel Apeldoorn

De begraafplaats Wenum-Wiesel ligt aan de noordzijde van Apeldoorn en is aangelegd in 1940. Hij is landelijk gelegen en ligt op enkele kilometers van het centrum van Apeldoorn. Er is een afdeling kindergraven, algemene graven en eigen graven voor bepaalde- en onbepaalde tijd. Op deze begraafplaats is ook een strooiveld aanwezig en worden urnenkelders uitgegeven. In 2008 is er een uitbreiding van de begraafplaats gerealiseerd. De begraafplaats heeft een aula welke in 2005 gerenoveerd en uitgebreid is. Er zijn honderd zitplaatsen aanwezig. Deze aula wordt gebruikt als ontvangst- en condoleanceruimte. Er is een orgel en muziekinstallatie aanwezig. Tijdens de plechtigheid mag er muziek gespeeld worden. De uitvaartverzorger kan op verzoek van de familie zorgen voor muziek en het opnemen van eventuele toespraken, die tijdens de plechtigheid worden gehouden, op video of geluidscassette. Indeling Indeling van de begraafplaats is vanouds in 5 klassen. Klasse 5 was oorspronkelijk de algemene graven, die omstreeks 2006 geruimd zijn en dan ook niet meer vermeld staat op de plattegrond. Dit gedeelte was op de plek waar nu de graven E 957 tot en met E 1014 zijn. Het vak A, bij binnenkomst geheel aan de buitenkant rechts, met nummer 63-106 was voorheen genummerd als 5e klas.

Ramsbrugweg 10 , 7345 DW Wenum Wiesel

Bezoek de website

Joodse begraafplaats Apeldoorn

Op de joodse begraafplaats aan de Arnhemseweg zijn zo’n 900 gewone graven. Er staat ook een monument ter nagedachtenis aan joden die hier geen graf hebben: Apeldoornse burgers en patiënten van Het Apeldoornsche Bosch. De meesten zijn omgebracht in Auschwitz en Sobibor. Het exacte aantal is niet bekend, maar het moeten er ongeveer 1500 zijn. In 1798 vestigde zich het eerste joodse gezin in Apeldoorn. Vlak voor de Tweede Wereldoorlog waren er 800 joodse burgers, een grote gemeenschap. Dat had onder andere te maken met de joodse psychiatrische inrichting Het Apeldoornsche Bosch, die veel personeelsleden nodig had. Op 9 oktober 1941 werden 13 joodse mannen opgepakt en naar Mauthausen getransporteerd; na een maand leefde geen van hen meer. Het eerste transport van 67 Apeldoornse joden naar Westerbork was in november 1942. Toen kwam, in januari 1943, het afgrijselijke transport van de patiënten van Het Apeldoornsche Bosch en een groot deel van het personeel: ongeveer 1300 mensen, die rechtstreeks naar de gaskamers van Auschwitz gingen. In maart 1943 gingen nog 7 mensen naar Vught en 8 naar Westerbork. Slechts enkele gezinnen konden onderduiken. Sommigen werden later toch opgepakt. Een klein groepje wist te ontkomen naar Zwitserland of Spanje. Midden 1943 was het gedaan met de joodse gemeenschap in Apeldoorn. Na de oorlog keerden ongeveer 150 joden in Apeldoorn terug. 592 inwoners van Apeldoorn, waaronder de personeelsleden van Het Apeldoornsche Bosch en ongeveer 900 patiënten van die inrichting overleefden de oorlog niet. De joodse gemeente van Apeldoorn geldt als een van de jongste van Nederland. Toch woonden er al rond 1770 -1780 enige uit Duitsland afkomstige joden in Apeldoorn. Deze vielen onder de joodse gemeente van Deventer. Vanaf 1855 werden er godsdienstoefeningen gehouden in een huis aan de Loolaan. Toen zich aan het einde van de negentiende eeuw meerdere joodse gezinnen in Apeldoorn vestigden, werd de synagoge aan de Paschlaan met de aangrenzende leerruimte en het rituele bad gebouwd. Ook de school voor joods onderwijs werd in 1890 opgericht. Met de inrichting van een begraafplaats aan de Arnhemseweg twee jaar later maakte de Apeldoornse joodse gemeente zich definitief los van de Deventerse. Portret van David Lutomirski, bestuurslid van het Apeldoornsche Bosch, geschilderd door J.C. Bander in 1924 (Collectie Joods Historisch Museum, M003716) Portret van David Lutomirski, bestuurslid van het Apeldoornsche Bosch, geschilderd door J.C. Bander in 1924 (Collectie Joods Historisch Museum, M003716) In de eerste decennia van de twintigste eeuw groeide de joodse bevolking van Apeldoorn aanzienlijk, dit in tegenstelling tot de algemene tendens. De verklaring hiervoor ligt in de vestiging in Apeldoorn van enige centrale geneeskundige instellingen van het Nederlandse jodendom. In 1909 werd het Centraal Israelietisch Krankzinnigengesticht Het Apeldoornse Bosch geopend. Deze instelling beschikte over een eigen synagoge. Het Paedagogium Achisomog droeg vanaf 1925 zorg voor de opvoeding van geestelijk achtergebleven joodse kinderen. De snel groeiende joodse gemeente van Apeldoorn kende een rijk verenigingsleven; zo zorgde een vereniging voor kleding voor de patiënten van de beide zorginstellingen. Een andere organisatie probeerde het leven van de kinderen te veraangenamen. Ook een apart begrafenisgenootschap voor mannen en voor vrouwen stond ten dienste van de joodse gemeenschap. Er waren in Apeldoorn, tot voldoening van het kerkbestuur, geen armlastige joden. Het culturele leven was georganiseerd in een toneelgezelschap, een literaire vereniging en een zang- en een ontspanningsvereniging. Zowel de Nederlandse Zionisten Bond als de Zionistische Jeugdbeweging waren actief in Apeldoorn. JHM F002614 De ingang van het gesticht Apeldoornsche Bosch, ca. 1912 (Collectie Joods Historisch Museum, F002614) In oktober 1941 werden in Apeldoorn 1549 joden geregistreerd, waaronder een groot aantal vluchtelingen en patiënten en verplegend personeel van de beide verpleeginrichtingen. De arrestaties en deportaties begonnen al in een zeer vroeg stadium, in oktober 1941. In de loop van 1942 werden vele joodse bewoners van Apeldoorn weggevoerd. Begin januari 1943 werden de overgeblevenen gearresteerd en overgebracht naar Het Apeldoornsche Bosch. Op 23 januari werden allen die op dat moment in de inrichting verbleven samen met de kinderen van Achisomog en hun verzorgers op transport gesteld. Zij zijn bijna zonder uitzondering omgebracht in Auschwitz en Sobibor. Na de oorlog keerden ongeveer 150 mensen in Apeldoorn terug, hetzij uit de kampen, hetzij uit de onderduik. De synagoge aan de Paschlaan was in augustus 1941 in brand gestoken en zwaar beschadigd. De synagogediensten werden aanvankelijk thuis hervat, net als de joodse lessen aan kinderen. In het Apeldoornsche Bosch werd in juli 1947 het Kinderdorp Ilaniah ingericht, waar 440 joodse kinderen, meest afkomstig uit Roemenië, werden opgevangen tot zij in oktober 1948 naar Palestina gingen. Achisomog hervatte in 1946 zijn activiteiten, maar voor een joodse psychiatrische inrichting was het Apeldoornsche Bosch na de oorlog te groot. In 1951 werd het terrein verkocht. Plannen voor een nieuwe psychiatrische inrichting resulteerden uiteindelijk in de opening van de Sinai-kliniek in Amersfoort, in 1960. Behalve een gedenkteken op de joodse begraafplaats uit 1950 werd in 1990 in het Prinsenpark een door Ralph Prins ontworpen monument opgericht ter herinnering aan de deportatie van de patiënten en het personeel van Het Apeldoornsche Bosch. De synagoge aan de Paschlaan is herbouwd en in 1960 weer in gebruik genomen. In dat jaar werd ook een reliëf aan de gevel van de synagoge aangebracht. Er worden nog steeds op de Hoge Feestdagen synagogediensten gehouden. De plaatselijke overheid draagt sinds 1988 zorg voor het onderhoud van de begraafplaats. Voor de synagoge aan de Paslaan is in oktober 2005 een monument ter herinnering aan de 592 Apeldoornse Joden onthuld die de oorlog niet overleefd hebben. In 1954 werd de joodse gemeente van Hattem bij die van Apeldoorn gevoegd. De joodse gemeenten van Apeldoorn, Deventer en Zutphen hebben zich in oktober 2000 formeel verenigd in de Joodse Gemeente Stedendriehoek. Hierin speelt Zutphen een centrale rol.

Arnhemseweg 217 , 7331 BA Apeldoorn

Bezoek de website

Rooms Katholieke begraafplaats Haagwinde Apeldoorn

Rooms Katholieke begraafplaats Haagwinde Apeldoorn . Deze begraafplaats ligt aan de Haagwinde 91. Het is de jongste begraafplaats (1939) en behoorde voor de kerksluiting bij de Teresiakerk. De begraafplaats aan de Haagwinde is een kleinschalige begraafplaats midden in de wijk Zevenhuizen. Het oog van de bezoeker valt bij het betreden van de begraafplaats via de monumentale toegangspoort direct op de fraaie beeldengroep die in zijn expressie de gevoelens van nabestaanden zo helder toont. Door de brede paden zijn de graven gemakkelijk bereikbaar. De onberispelijke staat van onderhoud waarin de begraafplaats zich bevindt, is tekenend voor de zorg die het vrijwilligersteam hieraan besteedt. Naast de mogelijkheid tot begraven kunt u ook de keuze maken uit bijzetting in de urnenmuur of verstrooiing. Rond Allerzielen wordt op de begraafplaats een speciale viering gehouden. Er worden kaarsen ontstoken ter nagedachtenis aan de overledenen, in het bijzonder voor hen die in het afgelopen jaar hun laatste rustplaats vonden op deze begraafplaats. Afsluitend worden de graven gezegend. In tegenstelling tot vroeger tijden kunnen nu alle christenen uit Apeldoorn en omgeving hier een laatste rustplaats vinden.

Haagwinde 91 , 7322 EK Apeldoorn

Bezoek de website

Rooms katholieke begraafplaats Apeldoorn Arnhemseweg

Rooms katholieke begraafplaats Apeldoorn Arnhemseweg Deze begraafplaats ligt aan de Arnhemseweg 52/7. Het is de oudste van de drie begraafplaatsen en is sinds 1872 in gebruik. De markante treurbeuk bij de ingang laat iets van die ouderdom zien en is een sieraad voor de omgeving. De ouderdom kunt u ook herkennen aan de vele oude graven die daar nog aanwezig zijn en getuigen van het rijke geloofsleven van vroeger. Door de opdeling in hofjes en de gevarieerde lage begroeiing heeft de begraafplaats een parkachtig karakter. Bijzondere aandacht verdient het in 2014 gerestaureerde gebied rondom de priestergraven. Tijdens Allerzielen en Kerstmis wordt aandacht besteed aan het speciale karakter van deze dagen in een pogen nabestaanden in hun verdriet nabij te zijn. De begraafplaats is bestemd voor alle christenen uit Apeldoorn en omliggende dorpen.

Arnhemseweg 52, 7331 BM Apeldoorn

Bezoek de website

Rooms katholieke begraafplaats Apeldoorn Oude Beekbergerweg

Oude Beekbergerweg Deze begraafplaats dateert van 1924 en ligt aan de Oude Beekbergerweg 159. Voor 2005 was deze begraafplaats verbonden aan de Fabianus en Sebastianuskerk. In 2013 en 2014 is de begraafplaats aan de Oude Beekbergerweg uitgebreid en volledig gerenoveerd. Als u door de toegangspoort loopt, valt het wijdse en open karakter van de begraafplaats op. Het speciale monument voor overleden kinderen dat gemaakt is door een Zimbabwaanse kunstenaar, is kenmerkend voor de intentie waarmee op deze begraafplaats aandacht wordt geschonken aan gevoelens van nabestaanden. In het nieuwe gedeelte is een heuvel aangelegd, waar u de urn van een overledene kunt plaatsen. Het verderop gelegen strooiveld met zijn bijzondere gedenkzuil biedt de mogelijkheid as uit te strooien en een gedenkbordje te plaatsen. Vanzelfsprekend bestaat ook de mogelijkheid tot begraven, desgewenst in een grafkelder die u ook kunt reserveren. Rondom Allerzielen staat het verdriet van de nabestaanden centraal. Ook de begraafplaats aan de Oude Beekbergerweg staat open voor alle christenen uit Apeldoorn en omgeving.

Oude Beekbergerweg 159 Apeldoorn, 7331 LL Apeldoorn

Bezoek de website


Contactformulier

Contactformulier

Contactpersonen in de regio

Bent u niet in de gelegenheid om langs te komen in onze showrooms dan kunt u altijd contact opnemen met onze contactpersonen in de regio:

Apeldoorn
Daniël Veltmaat
055 5341089
Amsterdam
Kor Postma
020 7652470
Doetinchem
Daniël Veltmaat
0314 216610
Dokkum
Kor Postma
0519 235177
Zutphen
Hoofdkantoor, showroom en werkplaats
0575 546788
Sneek
Showroom
0515 416465
Apeldoorn
Daniël Veltmaat
055 5341089
Amsterdam
Kor Postma
020 7652470
Doetinchem
Daniël Veltmaat
0314 216610
Dokkum
Kor Postma
0519 235177
Zutphen
Hoofdkantoor, showroom en werkplaats
0575 546788
Sneek
Showroom
0515 416465