info@hesselink.nl 0575 - 546788

Aankoop van grafstenen

Belangrijke wenken met betrekking tot de aankoop van ene grafmomument

Koninklijke Hesselink b.v.
voorziet u van een uitstekende garantieregeling. De aankoop van een grafmonument is voor veel mensen een moeilijke zaak. Mede gezien het feit dat dit meestal de afsluiting betekend van een periode waarin u als familie veel hebt meegemaakt. Koninklijke Hesselink ontzorgt u dan door ook na plaatsing van het grafmonument te zorgen voor het stipt nakomen van de garantiebepalingen. Hiervoor geven wij garantiecertificaten af.

Koninklijke Hesselink b.v.
biedt u de unieke mogelijkheid om zelf, in ons magazijn, het monument uit te zoeken. In tegenstelling tot leveranciers beschikken wij over een uitgebreide voorraad artikelen en vrije maatplaten. Hierdoor bieden wij u de gelegenheid om zelf het door u gewenste stuk steen of model uit te zoeken. Dit voorkomt achteraf teleurstellingen aangezien er in natuursteen zich altijd verschillen in kleur en structuur kunnen voordoen. Tevens kunnen wij door dit voorraadbeleid de levertijden inde meeste gevallen kort houden.

Koninklijke Hesselink b.v.
levert alle natuursteensoorten. De keuze van het te verwerken materiaal is uiterst belangrijk. Een graf blijft in de meeste gevallen tenminste 20 jaar bestaan, hetgeen inhoudt dat het monument minimaal deze periode degelijk en goed moet blijven, ondanks alle weersinvloeden. In tegenstelling tot materialen als bijvoorbeeld hout, ijzer, plastic en aluminium, blijft alleen natuursteen gedurende deze periode onbeperkt fraai. Kies derhalve alleen voor natuursteen.

Koninklijke Hesselink b.v.
levert alle monumenten op funderingen van gewapend beton. Naast de kwaliteit van de natuursteen-soort is ook de fundering waarop het monument geplaatst wordt uiterst belangrijk. Een goed fundament is het behoud van het grafmonument. Een gewapend betonplaat van minimaal 5 cm dik of, wanneer het monument voorzien wordt van een tuin, een gewapend betonring van min. 8 cm dikte is noodzakelijk. Afhankelijk van de begraafplaats kan het nodig zijn de fundering te plaatsen op P.V.C. poeren of dwarsbalken.

Koninklijke Hesselink b.v.
vervaardigt ieder lettertype naar u wensen. De letters zijn een belangrijk onderdeel van een grafmonument. Deze kunnen verheven, inwendig, of in brons worden uitgevoerd. Wij zijn in staat elk gewenst lettertype te brengen.

Koninklijke Hesselink b.v.
verleent ook service na aankoop. Belangrijk is te weten of de leverancier ook na de aankoop het eventueel onderhoud, het verwijderen en herplaatsen van het monument na een tweede sterfgeval kan verzorgen en dit met even veel zorg uitvoert als het leveren van het nieuwe monument in eerste instantie. Wij verzekeren u dat bij ons alle werkzaamheden en nazorg, ook voor de tweede maal, vakbekwaam en correct worden uitgevoerd.