Hoe werkt het uitzoeken van een grafmonument

Allereerst willen wij benadrukken dat de tijd voor zowel het uitzoeken alsook het plaatsen van een grafmonument niet aan regels is gebonden.

Het is belangrijk dat u de tijd neemt om het verlies van uw dierbare eerst een plekje te geven. Dit zorgt er voor dat u betere en weloverwogener keuzes kunt maken. Laat u vooral ook niet opjagen door mensen in uw omgeving die wellicht eerder dan u in staat zijn om zich bezig te houden met het uitkiezen van een monument. Deze periode is voor iedereen anders.

Grafmonument uitzoeken

Op het moment dat u zelf het idee heeft klaar te zijn voor het uitzoeken van een grafmonument is het het beste om met ons een afspraak te maken. Dit is niet perse noodzakelijk aangezien u binnen onze openingstijden gewoon binnen kunt lopen maar het zorgt er wel voor dat we meer tijd hebben om uw bezoek voor te bereiden en eventueel direct in kunnen spelen op wensen die u heeft.

Tijdens dit, overigens geheel vrijblijvende bezoek, kunnen wij u alles vertellen over materiaalsoorten, wijze van belettering en kosten. Dit gesprek kan indien u dit prettiger vind ook bij u thuis plaats vinden.

Grafsteen configurator

De configurator die u op onze website vind kan eveneens een goed hulpmiddel zijn om alvast inspiratie op te doen. De monumenten die u hier samen kunt stellen in kleur en vorm kunnen een opstap zijn naar het daadwerkelijke monument van uw keuze. Voordeel hierbij is dat u zelf rustig thuis, op uw gemak, kunt experimenteren met een variëteit aan vormen en kleuren.

Digitale brochure

Daarnaast biedt onze digitale brochure, die u ook kunt downloaden op onze website, houvast door het tonen van meer dan 60 monumenten. Deze brochure zenden wij u uiteraard graag ook per post toe. U kunt hiervoor gebruik maken van de functie op de website maar telefonisch opvragen kan natuurlijk ook.

Een gehoorde misvatting is overigens dat u uw keuze voor een grafmonument via de uitvaartverzorger dient te maken. In bepaalde gevallen kan een uitvaartverzorger een adviserende rol hebben maar deze staat in principe los van de steenhouwer.