Grafstenen gemeente Oude IJsselstreek

Grafstenen gemeente Oude IJsselstreek

Bent u op zoek naar een mooie grafsteen en woont u in de gemeente Oude IJsselstreek ? Dan bent u bij Koninklijke Hesselink B.V. aan het goede adres. Wij plaatsen al sinds het begin van ons bestaan grafstenen in de gemeente Oude IJsselstreek waardoor we volledig op de hoogte zijn van de bestaande regelgeving.

Oude IJsselstreek is een gemeente in de Nederlandse provincie Gelderland. De gemeente is op 1 januari 2005 ontstaan door een gemeentelijke herindeling van de opgeheven gemeenten Wisch en Gendringen. Het grootste dorp is Ulft, het gemeentehuis bevindt zich in Gendringen.

Oude IJsselstreek heeft een oppervlakte van 138,09 km² en heeft per 31 januari 2022 39.365 inwoners (bron: CBS). Het is een landelijke gemeente met enkele industriële gebieden.

Bron: Wikipedia

 

De volgende plaatsen en buurtschappen zijn te vinden in de gemeente Oude IJsselstreek;

Terborg, Varsseveld, Silvolde, Gendringen, Bontebrug, Breedenbroek, Etten, Heelweg, Megchelen, Netterden, Sinderen, Varsselder, Voorst en Westendorp

 

Over Koninklijke Hesselink

Koninklijke Hesselink BV heeft jarenlange ervaring op het gebied van grafmonumenten. Het bedrijf is vernoemd naar de grondlegger van het bedrijf, Marinus J. Hesselink. Na het verkrijgen van een Koninklijke onderscheiding in 2009 ging zij verder onder de naam Koninklijke Hesselink BV.

In 1908 ontstaan vanuit een werkplaats, volgt een uitbreiding in 1953 en sinds 1999 is het pand op industrieterrein de Mars in gebruik genomen. Vanuit hier wordt er dagelijks professioneel advies gegeven en is het mogelijk inspiratie op te doen in de in 2020 vernieuwde showroom.

Ons doel is het leveren van kwalitatief hoogwaardige producten tegen een zo gunstig mogelijke prijs. Kernwaarden die bij ons altijd voorop staan zijn een ongedwongen houding, een bovengemiddelde kennis van onze producten en het handhaven van ambachtelijke bewerking van natuursteen. Niet te vergeten zijn de uitstekende garantieregelingen en ruime keus aan grafmonumenten.

Bekijk ons aanbod Neem contact op

Kwaliteit en service

Ondanks de verregaande mechanisatie blijft bij het vervaardigen van grafstenen het echte oude handwerk altijd een belangrijke plaats innemen binnen het bedrijf. Doordat wij beschikken over geschoolde vakmensen, die ook het handwerk nog voor 100% beheersen, kunnen opdrachten waar hamer en beitel aan te pas komen, perfect worden uitgevoerd.

Dat alleen het beste materiaal goed genoeg is luidt de vaste stelregel van Koninklijke Hesselink BV. Om verzekerd te zijn van de allerhoogste kwaliteit worden alle materialen door ons in de diverse steengroeven gecontroleerd op o.a. conditie en kleur.

Bekijk de showroom

Begraafplaatsen in Oude IJsselstreek

Rooms Katholieke begraafplaats Ulft ( Petrus en Paules )
Rooms katholieke begraafplaats Sint Antonius parochie Ulft
Algemene begraafplaats Varsseveld Rentinkkamp
Rooms katholieke begraafplaats Silvolde ( Sint Mauritiusparochie )
R.K. Begraafplaats St. Barbara Terborg
Algemene begraafplaats Terborg

Rooms Katholieke begraafplaats Ulft ( Petrus en Paules )

De plek waar nu de begraafplaats is gelegen, heette vroeger de “Kruisberg”. Vermoedelijk heeft hier vroeger een hagelkruis gestaan, zoals er zovele gestaan hebben hier in de regio. Door de 80-jarige oorlog en de reformatie zijn heel veel hagelkruizen verdwenen. De bedoeling van een hagelkruis was om boze geesten af te weren en het gewas te beschermen tegen vernieling bij hevige regen-/hagelslag. In het jaar 1845 werd Ulft tot een zelfstandige “kerkgemeente” verheven en van Gendringen afgescheiden. Dit gebeurde op verzoek van J.H. Nijkamp, pastoor van de gecombineerde R.K. gemeente van Gendringen en Ulft. Als voornaamste reden voerde hij de talrijkheid aan van de bevolking en de uitgestrektheid van de ‘gemeente’. In hetzelfde jaar werd hij benoemd tot pastoor van Ulft. De begraafplaats van Ulft werd reeds in 1832 door aartspriester J. Gerritsen ingezegend. Het oudste nog aanwezige graf is dat van deken J.H. Nijkamp, pastoor van 1840 tot 1872. In 1931 is door de Gemeente Gendringen een bouwvergunning verleend voor het bouwen van het (nu nog bestaande) knekelhuis. In 1974 is bisschoppelijke toestemming verleend m.b.t. het oprichten van bewaarplaatsen voor urnen met as. Rond het jaar 1980 was uitbreiding noodzakelijk. Het kerkbestuur ontbrak het aan de nodige geldmiddelen om hierbij het voortouw te nemen. Gemeente en provincie werden bereid gevonden subsidie te verlenen, maar onder stringente voorwaarden o.a. betreffende de inrichting van het kerkhof. Na veel overleg werd de Stichting R.K. begraafplaats Petrus en Paulus geboren; opgericht: 20-02-1981. De daadwerkelijke overdracht van de begraafplaats vond plaats middels akte van overdracht, op 13-09-1983. Het baarhuisje en het hekwerk bij de ingang van de Begraafplaats Petrus en Paulus Ulft staan op de lijst van Gemeentelijke Monumenten. Op deze begraafplaats is na het begraven ook mogelijk om een urn te plaatsen met de daarbij behorende urnsteen .

Wethouder van Akenstraat , 7071 XV Ulft

Bezoek de website

Rooms katholieke begraafplaats Sint Antonius parochie Ulft

De buurtschap Oer en de ijzergieterij van DRU zijn nauw met elkaar verbonden. Toen de “hut” ging groeien, groeide Oer mee. Dat heeft ertoe geleid dat in het begin van de 20e eeuw werd besloten dat Oer een eigen kerk kreeg. De kerk, gewijd aan Antonius van Padua, werd in 1914 gebouwd naar een ontwerp van de Amersfoortse architect Herman Kroes. In hetzelfde jaar besloot het gemeentebestuur van Gendringen dat Ulft en de buurtschappen De Pol en Oer samengevoegd werden tot één dorp Ulft. Het werd daarmee het grootste dorp van de gemeente. Maar Oer behield zijn eigen kerk en ook zijn eigen karakter. Nog altijd heeft Oer een eigen kermis, een eigen schutterij en een eigen voetbalvereniging, al heet die Ulftse Boys. Het kerkgebouw is een neoromaanse kruiskerk met een driebeukig schip. Aan de westkant staan ter weerszijden van de westgevel twee torens, met ieder een eigen klokkenstoel en bekroond met lage naaldspitsen. Deze constructie wordt ook wel een dubbeltorenfront genoemd. 102 jaar na de consecratie werd de kerk onttrokken aan de eredienst in 2016. Anno 2020 doet het kerkgebouw dienst als uitvaartcentrum. De kerk en naastgelegen pastorie zijn sinds 2001 samen een rijksmonument. De pastorie wordt particulier bewoond door de huidige eigenaar. Voor de kerk staat een Heilig Hartbeeld van de Utrechtse beeldhouwer Leo Jungblut. Het stenen beeld werd rond 1920 gebakken bij het Atelier Sint Joris in Beesel. De Begraafplaats is nog steeds in gebruik met de daar bijbehorende gedenkstenen geheel op maat gemaakt .

Doctor Ariensstraat 1 , 7071 AH Ulft

Bezoek de website

Algemene begraafplaats Varsseveld Rentinkkamp

Begraafplaats Rentinkkamp in Varsseveld is een een moderne begraafplaats met tal van mogelijkheden tot gedenken op ieder zijn eigen manier . Hier word vanzelfsprekend op de traditionele manier begraven en op de graven mag u qua gedenksteen , grafsteen zelf invulling geven . Het is mogelijk om een graf te huren en daar te zijner tijd een urn bij te plaatsen. Zo houden de nabestaanden één plaats van gedenken voor hun overleden geliefden. Begraafplaats Rentinkkamp heeft een eigen strooiveld. De beheerder is bij de verstrooiing aanwezig. U kunt zelf de as verstrooien of dit door de beheerder laten verzorgen. Bij het strooiveld staat een gedenksteen waar desgewenst een naamplaatje met een korte eigen tekst aangebracht kan worden, dit ter herinnering aan de overledene. De Vlinderrots is een gedenkmonument waar vlinders op geplaatst kunnen worden ter herinnering aan levenloos geboren kindjes, na een zwangerschap van nog geen 24 weken. Ouders hoeven wettelijk geen aangifte te doen van dit vroeg weggenomen leven. Vaak vindt de crematie via het ziekenhuis plaats en is er geen herdenkingsplek. Voor deze ouders heeft begraafplaats Rentinkkamp de vlinderrots gecreëerd. Op de rots kan een eigen vlinder geplaatst worden, als een tastbare herinnering aan leven dat zo vroeg is weggevlogen. Rentinkkamp heeft bestaande urnenmonumenten die u kunt u huren. Ook is het mogelijk om een eigen monument te ontwerpen en aan te schaffen en daarvoor de plek, in overleg met de beheerder, zelf te bepalen. De monumenten kunnen heel persoonlijk en divers zijn, daarom zijn er wel bepaalde eisen gesteld aan omvang, vorm en gekozen materialen. Komt u gerust bij ons aan om uw idee te bespreken.

burgemeester van de zandestraat 6, 7051 CS Varsseveld

Bezoek de website

Rooms katholieke begraafplaats Silvolde ( Sint Mauritiusparochie )

De Rooms-Katholieke Begraafplaats van de Sint Mauritiusparochie van Silvolde aangelegd in 1901. Deze begraafplaats is gelegen in het centrum van Silvolde, aan de zuidzijde van de Prins Bernhardstraat. Veel oorspronkelijke en historische elementen van deze begraafplaats zijn goed bewaard gebleven. Een aantal bijzondere grafmonumenten is door de Heemkundige Vereniging Old Sillvold in 2010 geplaatst achter een ijzeren hekwerk rechts naast de ingang, om deze grafmonumenten te beschermen. De begraafplaats heeft een nagenoeg rechthoekige aanleg en wordt aan weerszijden begrensd door hagen waarnaast huizen en bedrijven. Op de begraafplaats bevindt zich een aantal oude bomen die van belang zijn binnen de karakteristiek van de begraafplaats. Het betreft hier twee beuken bij de ingang, een treurwilg en een treurbeuk in het middenpad. Treurwilgen zijn als symbool van rouw en verdriet karakteristieke beplantingselementen op begraafplaatsen. Het verharde middenpad loopt vanaf de ingang van de begraafplaats tot aan de centraal gesitueerde calvarieberg . Deze Calvarieberg bestaat uit een van brokken natuursteen opgetrokken verhoging met daarop een beeldengroep bestaande uit Maria, Johannes en – centraal en iets hoger geplaatst - Jezus aan het kruis. Hoog op het kruis is het Christelijke opschrift INRI aangebracht. Het oorspronkelijke Christusbeeld, een met vier nagels gekruisigde Christus, is na 1997 vervangen door een sculptuur van Christus gekruisigd middels drie nagels. De sculpturen van Maria en Johannes zijn niet gewijzigd. De beeldengroep bestaat oorspronkelijk uit drie gegoten zinken beelden, vervaardigd bij de zinkfabriek van F.W. Braat te Delft, gesticht in 1844. Het naamplaatje van deze fabriek bevindt zich op de met klimop begroeide sokkels van de beelden. Klimop verbeeldt in de funeraire symboliek, vanwege de altijd groene bladeren, het eeuwige leven en verbondenheid tot in de dood. Vóór de Calvarieberg liggen de na 1997 gemoderniseerde graven van drie pastoors. De oorspronkelijke opgehoogde graftekens zijn vervangen door strakke, modern vormgegeven platte grafzerken uitgevoerd in kostbaar materiaal. De drie oorspronkelijke vóór de graven aanwezige natuurstenen knielbankjes zijn verwijderd. De begraafplaats is van de straat gescheiden door een BAKSTENEN MUUR met een IJZEREN TOEGANGSHEK opgetrokken in de tijd van de aanleg, omstreeks 1901. De baksteenmuur beslaat de gehele breedte van de begraafplaats. De muur is in kruisverband gemetseld en is voorzien van per twee en per drie gekoppelde smalle, hoge muuropeningen, voorzien van ijzeren hekvullingen. De muur wordt afgesloten door een uitkragende laag stenen en hardstenen dekplaten. Ter plaatse van de ingang buigt de muur naar binnen en is daar voorzien van bakstenen hekposten en een smeedijzeren hek. De hekposten zijn vierkant, iets hoger dan de muur en afgedekt met een hardstenen dekplaat. Geheel links op de begraafplaats bevindt zich het met de voorgevel op de weg gerichte BAARHUISJES ANNEX TUINMANSHUISJE. Dit baarhuisje annex tuinmanshuisje dateert evenals de muur en het hekwerk uit ca. 1901.

Prins Bernhardstraat 26 , 7064 GG Silvolde

Bezoek de website

R.K. Begraafplaats St. Barbara Terborg

R.K. Begraafplaats St. Barbara Veel (katholieke-) kerkhoven zijn vernoemd naar St. Barbara, een Heilige uit het jaar ± 300 na Christus. Zij wordt volgens de overlevering aanbeden, omdat zij in staat is het sterven te verlichten! Tevens is zij patrones van verschillende ambachtsberoepen en studenten. Ook beschermt zij tegen blikseminslag en brand! De begraafplaats aan de Silvoldseweg bestaat tegenwoordig uit 5 delen Vanuit de Silvoldseweg bekeken is het meest rechtse deel het katholieke deel De overige delen zijn de Hervormde begraafplaats, de Algemene begraafplaats, de Israelitische begraafplaats en sinds 2006 een begraafplaats voor Moslims. De historie gaat terug tot 1829 naar aanleiding van een koninklijk besluit van 1827 waarbij een begraafplaats verplicht werd gesteld voor steden/dorpen met meer dan 1000 inwoners. Voordien was het begraven van een overledene dus minder strak geregeld! Het oudste deel is het 1½ meter hoger gelegen gedeelte. Vroeger was deze hoogte gunstig in verband met de toen hogere waterstanden. Op dit hoger gedeelte staat ook het karakteristieke baarhuisje, dat in 2009 nog is opgeknapt. Het muurwerk verraadt dat er vroeger een T-vormig pannendak op het gebouwtje heeft gestaan en dat door herstel van oorlogschade de huidige vorm is ontstaan! De huidige functie van het gebouwtje is bergruimte. Op het oude gedeelte werd vroeger in verschillende klassen begraven, 1e klasse, 2e klasse en 3e klasse. Slechts enkele graven op dit hoge gedeelte wordt nog actief beheerd. In 2016 zijn de graven van de fam. Deurvorst door de fam. Deurvorst gerestaureerd, met daarbij ook het graf van de fam. Elsensohn en de fam. Luiken (RoodeLeeuw), waardoor dit kerkhof-deel zelfs monumentaal is geworden. De laatste 50 jaar wordt vrijwel uitsluitend op het “lage”gedeelte begraven! Het kerkhof wordt beheerd door de stichting R.K. begraafplaats St. Barbara Terborg, waarbij 4 vrijwilligers betrokken zijn. Een belangrijke taak is de administratie, het beheer en onderhoud van het kerkhof , zowel tuin als algemeen onderhoud. Tevens zijn zij de contactpersonen voor, tijdens en na de begrafenis. Op het informatiebord op het kerkhof is te zien waar welk graf te vinden is. Een nieuw graf wordt aangegaan voor een periode van 20 jaar (wettelijke verplichting), waarna de grafrechten telkens met 10 jaar verlengd kunnen worden. In overleg met de kerkhofbeheerder wordt de plaats van een nieuw graf uitgezocht! Ook is het mogelijk een graf te reserveren, waarbij dan een plaatsvoorkeur aangegeven kan worden. Voor urnen heeft onze begraafplaats de beschikking over zogenaamde urnenkelders, waarin 4 urnen geplaatst kunnen worden. Een kerkhof voorziet in de behoefte om nabestaanden in de gelegenheid te stellen, om hun overleden dierbaren te kunnen bezoeken.

Den Vlasberg 1 , 7061 DE Terborg

Bezoek de website

Algemene begraafplaats Terborg

De algemene begraafplaats in Terborg is relatief een kleine begraafplaats doordat ernaast een Nederlands hervormde , Rooms Katholieke en Joodse begraafplaats ligt . Op deze begraafplaats is ook een islamitisch gedeelte . Op de graven zelf kunt u naar eigen ontwerp een grafsteen laten maken zolang het maar binnen de maatvoering zit van de gemeente . De materialen natuursteen , rvs , brons , cortanstaal , glas mogen gebruikt worden .

Silvoldseweg 64, 7061 DM Terborg

Bezoek de website


Contactformulier

Contactformulier

Contactpersonen in de regio

Bent u niet in de gelegenheid om langs te komen in onze showrooms dan kunt u altijd contact opnemen met onze contactpersonen in de regio:

Apeldoorn
Daniël Veltmaat
055 5341089
Amsterdam
Kor Postma
020 7652470
Doetinchem
Daniël Veltmaat
0314 216610
Dokkum
Kor Postma
0519 235177
Zutphen
Hoofdkantoor, showroom en werkplaats
0575 546788
Sneek
Showroom
0515 416465
Apeldoorn
Daniël Veltmaat
055 5341089
Amsterdam
Kor Postma
020 7652470
Doetinchem
Daniël Veltmaat
0314 216610
Dokkum
Kor Postma
0519 235177
Zutphen
Hoofdkantoor, showroom en werkplaats
0575 546788
Sneek
Showroom
0515 416465